Bulhus - ett hus för generationer

Intresset för bulhus är idag stort och växer stadigt. Bulhustekniken var förr ett av de vanligaste sätten när man skulle uppföra en byggning. Efter att bulhusbyggandet i princip legat nere i hundra år är det idag en ny era för bulhusen, om än i liten skala. Det byggs strandbodar, sommarhus och permanenthus lite överallt i vårt landskap.

Vi har specialiserat oss på att bygga bulhus efter gammal beprövad teknik, så kallat skiftesverk. Genom vårt val av teknik och Din möjlighet att själv vara med om utformningen kan vi garantera ett personligt och vackert hus som Du och generationerna efter Dig kommer att ha mycket glädje av. Vi använder nästan uteslutande gotländsk furu med hög andel kärnvirke i alla konstruktioner.

Det finns många nybyggda bulhus med spännande lösningar vad det gäller utformning, planlösningar och material. En del ser gärna bulhusen som något traditionellt och tidlöst som inte får förändras och visst det är viktigt att man tar hänsyn och respekterar den byggnadstradition som finns i ens hembygd men samtidigt tycker jag att man inte skall vara rädd att experimentera med nya utformningar och material. Husen har ju utvecklats och förändrats på det sättet under århundradens lopp och jag hoppas att det blir så framtiden också. För mig får det gärna synas att ett bulhus är byggt på 2000-talet!

Kontakta mig gärna för vidare diskussioner.

Vänliga hälsningar
Krister Hafdell

tel: 0498/ 22 30 42
mob: 0702 / 01 05 37
e-post: krister@rutewoodcraft.com